inFarkturiranje 1.0 Fakturiranje - skladište popis artikala
inFarkturiranje 1.0
PREUZIMANJE
GALERIJA SLIKA
SPECIFIKACIJE
CJENIK PROGRAMA
REFERENCE
POVIJEST RAZVOJA
ČESTA PITANJA

Popis artikala

Prozor za unos, ispis, izvoz, pregled i promjenu podataka vezanih uz artikle

Prozor se sastoji od tablice za prikaz artikala i alatne trake sa kontrolama za ispis, podešavanje visine i širine kolona i okvira za brzi unos.

Podatci koji su vezani uz uslugu su :

artikal možete unositi direktno u tablicu sa podacima (radi po principu Excell-a) ili preko okvira za brzi unos.

Brzi unos novog artikla omogućen je i na svim unosima dokumenata (unos ponude, unos fakture itd ...).

Prilikom unosa ulazne fakture svi artikli na toj fakturi koji ne postoje na skladištu se dodaju na skladište, a artiklima koji postoje na skladištu  se uvećava količina.


popis artikala
inFarkturiranje - izrada i manipulacija ponuda i faktura (računa) - Popis artikala
popis artikala - okvir za brzi unos artikla
inFarkturiranje - izrada i manipulacija ponuda i faktura (računa) - Popis artikala - okvir za brzi unos
Slično:
Sučelje
Popis partnera
Popis usluga
Popis artikala
Ponude kupcima
Izlazni računi (Fakture)
Prodaja na rate
Ulazni računi
Narudžbenice
Povratnice kupaca
Povratnice dobavljačima
Normativi
Pregled i ispis izvještaja
Ostali podatci
Osnovni podatci i opcije
Fondovi
Operateri
Mrežni rad
Moj e-Račun
ePlati
Proizvodnja
Servis
Fiskalizacija
Instalacija FISKAL1 certifikata
Kako da ...
Artikli - dodatne kolone
Unos novog partnera
Unos nove usluge
Unos novog artikla
Unos nove ponude
Unos nove fakture
Podešavanje izgleda fakture
Podešavanje izgleda ponude
Unos ulaznog računa
Unos narudžbenice
Unos povrata robe od kupca
Unos povrata robe dobavljaču
Sinhronizacija baze podataka (import)
Promjena porezne stope
FLASH PRIMJERI
Uvoz artikala iz Excel dokumenta


Copyright © Aplikacije Lončar j.d.o.o. 2008