inFarkturiranje 1.0 Fakturiranje - izrada i manipulacija ponuda i faktura (računa)
inFarkturiranje 1.0
PREUZIMANJE
GALERIJA SLIKA
SPECIFIKACIJE
CJENIK PROGRAMA
REFERENCE
POVIJEST RAZVOJA
ČESTA PITANJA

Fiskalizacija - upute

Za ispravan rad fiskalizacije računa potrebno je od FINA-e pribaviti FISKAL 1 - certifikat potreban za enkriptiranje podataka u komunikaciji sa poreznom upravom

U postupku preuzimanja FISKAL 1 certifikata sa FINA-e zatražiti će Vas da upišete lozinku. Lozinku je potrebnoi upisati da bi se osiguralo da certifikat može koristiti samo osoba koja zna tu lozinku.
VRLO VAŽNO - lozinku koju ste upisali kod preuzimanja certifikata znate samo Vi !!!
Ukoliko izgubite/zaboravite lozinku morati ćete od FINA-e ponovo kupovati certifikat.

Nakon što preuzmete certifikat potrebno je u programu postaviti opcije fiskalizacije. To radimo tako da prijavimo poslovnu jedinicu na poslužitelj porezne uprave.

Prijava poslovne jedinice

1. Certifikati za fiskalizaciju
2. Numeracija računa, poslovne jedinice i naplatni uređaj
3. Prijava poslovne jedinice i aktivacija fiskalizacije
4. Promijena radnog vremena
5. Naknadna promijena lokacije FISKAL 1 certifikata

Nakon što uspješno prijavite poslovnu jedinicu program će od datuma primjene fiskalizirati račune.

1. Certifikati za fiskalizaciju

Postavljanje certifikata radiite tako da prvo upišete lozinku koju ste definirali kod preuzimanja certifikat. Nakon što ste upisali lozinku potrebno je kliknuti na link "Putanja do datoteke certifikata" i pokazati programu lokaciju certifikata na računalu.
Nakon toga kliknite na link "PROVIJERI CERTIFIKAT" u popisu kategorija bi se trebala pojaviti zelena kuglica kraj kategorije "Certifikati za spajanje na poreznu upravu".
Certifikat možete instalirati i u Windows operativni sustav međutim zbog sklonosti windosa greškama u vlastitoj pohrani certifikata u programu je ta opcija onemogućena.
Prozor certifikati Certifikati - unos lozinke i odabir datoteke certifikata Certifikat odabran

2. Numeracija računa, poslovne jedinice i naplatni uređaj

Ovdje je potrebno odabrati slijednost računa te da li želite da se numeriranje svih računa vodi u jednoj evidencili ili želite da se brojevi računa vode u zasebnim evidencijama (Veleprodaja, Maloprodaja i Avansni računi).
Također je potrebno upisati nazive poslovnih jedinica i naplatnog uređaja.
Naziv poslovnih jedinica smije sadržavati znakove A-Z ili a-z te brojeve 0-9, a naziv naplatog uređaja smije sadržavati samo brojeve 0-9. Kada jednom prijavite poslovnu jedinicu pod nekim nazivom taj naziv se više ne smije ponavljati kod eventualne ponovne prijave poslovne jedinice.
Također je vrlo važno da donesete interne aktove koji definiraju nazive poslovnih jedinica i naplatnih uređaja koje ste unijeli u program.
Primjere internih aktova možete pogledati na stranicama porezne uprave (objava od 21.12.2012).
Prozor numeriranje računa Prozor numeriranje - odabir načina numeriranja Numeriranje postavljeno na numeriranje u zajedničkom nizu Numeriranje postavljeno na numeriranje u zasebnom nizu

3. Prijava poslovne jedinice i aktivacija fiskalizacije

Za početak fiskaliziranja računa u programu potrebno je prijaviti poslovnu jedinicu poreznoj upravi. Za uspješnu prijavu potrebno je odabrati datum od kojeg se počinje primjenjivati fiskalizacija, odabrati da li sa datumom početka treba početi i brojeve računa od 1 te unijeti ostale podatke. OIB pravne osobe kojoj je izdan FISKAL 1 certifikat i radno vrijeme poslovnice su obavezni podatci.
Radno vrijeme se unosi u formi teksta npr. "pon-pet 08-20, subota 8-14".
Nakon što unesete potrebne podatke kliknite na gumb "Prijavi poslovnu jedinicu" i poslovna jedinica je prijavljena poreznoj upravi, a fiskaliziranje računa počinje od datuma koji ste odabrali.

Prijava poslovne jedinicePoslovna jedinica je uspješno prijavljena

4. Promijena radnog vremena

Nakon što prijavite poslovnu jedinicu postati će Vam vidljiv gumb za promijenu radnog vremena. Radno vrijeme mijenjate tako da u za to predviđeno polje upišete novo radno vrijeme i kliknete na gumb "Prijavi promijenu radnog vremena".
Ukoliko privremeno zatvarate poslovnu jedinicu (npr. kolektivni godišnji odmor ili završetak sezone) tada je ispravno da prijavite promijenu radnog vremena sa tekstom npr. 'Završetak sezone'.
Također, nemojte mijenjati radno vrijeme isti dan kada ste izdali račune po starom radnom vremenu jer se na poslužitelj porezne uprave dostavlja samo datum promijene bez sata i minute.

4. Naknadna promijena lokacije FISKAL 1 certifikata

Fiskalizacija nije moguće ukoliko se FISKAL 1 ne nalazi u mapi (direktoriju) u kojoj je bio kod prijave poslovne jedinice. Za postavljanje nove lokacije FISKAL 1 certifikata kliknite na link "Putanja do datoteke certifikata" i pokažite programu lokaciju gdje se nalazi certifikat. Nakon toga kliknite na link "PROVIJERI CERTIFIKAT" da program provijeri da li je sa certifikatom sve u redu. Ukoliko je provijera uspiješna pojaviti će se link "SPREMI PROMIJENE" kliknite na njega i program će FISKAL 1 učitavati iz novo postavljene lokacije.
Prozor certifikati Certifikati - unos lozinke i odabir datoteke certifikata

Slično:
Sučelje
Popis partnera
Popis usluga
Popis artikala
Ponude kupcima
Izlazni računi (Fakture)
Prodaja na rate
Ulazni računi
Narudžbenice
Povratnice kupaca
Povratnice dobavljačima
Normativi
Pregled i ispis izvještaja
Ostali podatci
Osnovni podatci i opcije
Fondovi
Operateri
Rad sa servisom Moj e-Račun
Fiskalizacija
Instalacija FISKAL1 certifikata
Kako da ...
Unos novog partnera
Unos novog partnera
Unos novog artikla
Unos nove ponude
Unos novog računa
Podešavanje izgleda fakture
Podešavanje izgleda ponude
Unos ulaznog računa
Unos narudžbenice
Podešavanje izgleda narudžbenice
Unos povrata robe od kupca
Unos povrata robe dobavljaču
Sinhronizacija baze podataka (import)
Promijena porezne stope
FLASH PRIMJERI
Uvoz artikala iz Excel dokumenta
Copyright © Infarkt 2008