inFarkturiranje 1.0 Fakturiranje - izrada predloška narudžbenice za ispis
inFarkturiranje 1.0
PREUZIMANJE
GALERIJA SLIKA
SPECIFIKACIJE
CJENIK PROGRAMA
REFERENCE
POVIJEST RAZVOJA
ČESTA PITANJA

Podešavanje izgleda narudžbenice

Opis opcija i prozora sa kontolama za podešavanje izgleda ispisanih ponuda.
Odabrane postavke se reflektiraju i na izgled narudžbenica izvezenih u Word ili PDF dokument.

Opis prozora
Opis opcija ispisa dokumenta

Opis prozora

Opis prozora Opis prozora
Prozor se sastoji od tri osnovne cjeline - prikaz izgleda dokumenta (2), alatne trake za manipulaciju prikazom dokumenta (1) i panelom sa kontrolama za za prilagodbu načina ispisa narudžbenice (3).

1. Alatna traka
Alatna traka
1. - Ispis predloška
2. - Padajuća lista za odabir pisača prikaza i ispisa predloška
3. - Otvara prozor sa postavkama pisača odabranog u listi 2
4. - Navigacija stranica prije/poslije u prikazu predloška
5. - Zoom u prikazu predloška
6. - Upute
7. - Učitavanje opcija (3) prikaza narudžbenice iz datoteke ili predloška ponude, računa ili otpremnice
8. - Spremanje trenutno podešenih opcija (3) u datoteku

2. Pregled ispisa
Prikaz kako će izgledati narudžbenice sa trenutno odabranim opcijama. Margine, orijentacija itd.. se prikazuje na temelju postavki odabranog printera u alatnoj traci.

3. Panel sa kontrolama za podešavanje opcija ispisa
Podijeljen je na kategorije te kada kliknete kategoriju otvara se panel sa kontrolama koje se odnose na nju.

Opcije ispisa

Opcije su podijeljene na sljedeće kategorije :
1.Zaglavlje (Header) - logotip i podatci o tvrtki
2.Naslov dokumenta - naslov, naziv primatelja i datum narudžbenice
3.Tekst prije popisa artikala - tekst koji se ispisuje prije popisa artikala
4.Popis artikala - sve što se odnosi na ispis popis artikala koji se nalaze na narudžbenici
5.Tekst nakon popisa artikala -tekst koji se ispisuje poslije popisa artikala i potpis direktora
6.Podglavlje (Footer) - podatci o tvrtki i dodatni tekst za ispis na podnožju dokumenta

Zaglavlje (Header)

Zaglavlje narudžbenice Font zaglavlja
Klikom na link otvara se prozor za odabir fonta ispisa zaglavlja. Odabrani font primjenjivat će se samo na zaglavlje.
Boju teksta na zaglavlju možete promijeniti pritiskom na gumb "Boja".

Logo
Ako je kvačica uključena na zaglavlju se prikazuje logotip tvrtke. Nakon što uključite kvačicu program će Vas tražiti da pokažete putanju do datoteke logotip-a tvrtke.
Ukoliko je slika fizički veća od margina dokumenta uključite kvačicu "Prilagodi veličinu slike" i program će sam prilagoditi veličinu slike prema visini i širini koju ste odredili.
Sliku logo-a možete pozicionirati lijevo, u sredini ili desno u zaglavlju.

Ispis podataka o tvrtki
ovdje možete definirati koje podatke o tvrtki želite da program prikazuje na zaglavlju narudžbenice

Linija ispod zaglavlja
ovdje možete definirati da li želite da se ispod zaglavlja ispisuje crta te koje je boje i širine

Naslov narudžbenice

Naslov narudžbenice Font naslova, naziva primatelja i datuma narudžbenice
Klikom na link otvara se prozor za odabir fonta ispisa naziva. Odabrani font primjenjivat će se samo na naziv narudžbenice, naziv i podatke o dobavljaču te datum narudžbenice.
Boju teksta na zaglavlju možete promijeniti pritiskom na gumb "Boja".

Naziv primatelja
Definiranje razmaka u centimetrima od zaglavlja do ispisa naziva dobavljača. Također možete podesiti da li će se naziv dobavljača ispisvati lijevo ili desno.

Datum narudžbenice
Definiranje da li želite da se ispred datuma narudžbenice ispisuje sjedište tvrtke i/ili neki tekst koji ste Vi definirali

Naslov narudžbenice
Ako želite da naslov ne bude "Narudžbenica br." ovdje možete upisati neki svoj naslov.
Također možete odrediti razmak u centimetrima oko naslova narudžbenice.

Tekst prije popisa artikala

Tekst prije popisa artikala Tekst koji se ispisuje prije popisa artikala. U ovaj tekst možete ubaciti i podatke o tvrtki ili podatke vezane uz narudžbenicu. Na mjesto u tekstu gdje hoćete da Vam se vidi npr. naziv tvrtke ubacite <NAZIV_TVRTKE>. Popis stavki koje se mogu ubaciti u tekst :
<BROJ> - broj narudžbenice
<KOMENTAR> - komentar narudžbenice
<VRIJEDI_DAN> - trajanje narudžbenice u danima
<VRIJEDI_DATUM> - datum do kojeg vrijedi narudžbenica
<ZIRO> - žiro račun tvrtke definiran na opcijama programa
<IBAN> - IBAN broj tvrtke definiran na opcijama programa
<SWIFT> - SWIFT broj tvrtke definiran na opcijama programa
<BANKA> - naziv banke definiran na opcijama programa
<MATICNI> - matični broj tvrtke definiran u licenci programa
<NAZIV_TVRTKE> - naziv tvrtke definiran u licenci programa
<ADRESA> - adresa tvrtke definiran u licenci programa
<WEB> - web adresa tvrtke definiran na opcijama programa
<EMAIL> - elektronska adresa (e-mail) tvrtke definiran na opcijama programa
<FAX> - broj fax-a definiran na opcijama programa
<TELEFON> - broj telefona definiran na opcijama programa
<MOBITEL> - broj mobitela definiran na opcijama programa.
<KUPAC_NAZIV> - ispis naziva kupca
<KUPAC_ADRESA> - ispis adrese kupca
<KUPAC_SJEDISTE> - ispis sjedišta (mjesto i broj pošte) kupca
<KUPAC_TELEFON> - ispis broja telefona kupca
<KUPAC_FAX> - ispis broja fax-a kupca
<KUPAC_MAIL> - ispis elektronske adrese (e-mail) kupca
<KUPAC_ZIRO> - ispis broja broja žiro računa kupca
<KUPAC_OIB> - ispis OIB-a kupca
<KUPAC_MB> - ispis matičnog broja kupca
<KUPAC_KONTAKT> - ispis kontakt osobe

Popis artikala

Popis podataka Font podataka
Klikom na link otvara se prozor za odabir fonta popisa artikala. Odabrani font primjenjivat će se samo na podatke. Boju teksta na zaglavlju možete promijeniti pritiskom na gumb "Boja".

Tablica - kolone
Odabir kolona sa podatcima koje želite prikazati na popisu artikala.

Decimale u koloni količina
Broj decimala u koloni "Količina" na ispisu narudžbenica.

Tekst kolona Naziv artikla i Nabavna cijena
Tekst u zaglavljma kolona "Naziv artikla" i "Nabavna cijena"

Dodatni tekst
Ako je opcija uključena ispisuje tekst koji ste kod izrade narudžbenice unijeli u kolonu "Dodatni tekst"
Program ispisuje tekst u najviše pet redova, a ostatak teksta biti će ignoriran.
Ovdje također možete podesiti i font i boju u kojoj će taj tekst biti ispisivan, zatim odrediti da li želite da se između artikla i dodatnog teksta iscrtava crta te u kojoj boji i koje širine.

Tablica - rubovi
Podešavanje prikaza, širine i boje ispisa rubova tablice u kojoj se ispisuje popis artikala na narudžbenici. Dostupne opcije :
Vrh - vrh tablice
Gornja - granica između naziva (zaglavlja) kolona i popisa artikala
Rubovi - lijevi i desna rub tablice
Doljnja - granica na dnu tablice
Artikli - crta između artikala
Razmak - razmak u centimetrima između svakog artikla


Također možete podesiti i razmak u centimetrima između tablice sa popisom artikala i teksta nakon podataka

Tekst poslije popisa artikala

Tekst nakon popisa artikala Tekst koji se ispisuje nakon popisa artikala. U ovaj tekst možete ubaciti i podatke o tvrtki ili podatke vezane uz narudžbenicu. Na mjesto u tekstu gdje hoćete da Vam se vidi npr. datum do kojeg vrijedi naružbenice ubacite <TRAJANJE_DATUM>. Popis stavki koje se mogu ubaciti u tekst :
<KOMENTAR> - komentar narudžbenice
<VRIJEDI_DAN> - trajanje narudžbenice u danima
<VRIJEDI_DATUM> - datum do kojeg vrijedi narudžbenica
<ZIRO> - žiro račun tvrtke definiran na opcijama programa
<BANKA> - naziv banke definiran na opcijama programa
<MATICNI> - matični broj tvrtke definiran u licenci programa
<NAZIV_TVRTKE> - naziv tvrtke definiran u licenci programa
<ADRESA> - adresa tvrtke definiran u licenci programa
<WEB> - web adresa tvrtke definiran na opcijama programa
<EMAIL> - elektronska adresa (e-mail) tvrtke definiran na opcijama programa
<FAX> - broj fax-a definiran na opcijama programa
<TELEFON> - broj telefona definiran na opcijama programa
<MOBITEL> - broj mobitela definiran na opcijama programa.
<KUPAC_NAZIV> - ispis naziva kupca
<KUPAC_ADRESA> - ispis adrese kupca
<KUPAC_SJEDISTE> - ispis sjedišta (mjesto i broj pošte) kupca
<KUPAC_TELEFON> - ispis broja telefona kupca
<KUPAC_FAX> - ispis broja fax-a kupca
<KUPAC_MAIL> - ispis elektronske adrese (e-mail) kupca
<KUPAC_ZIRO> - ispis broja broja žiro računa kupca
<KUPAC_OIB> - ispis OIB-a kupca
<KUPAC_MB> - ispis matičnog broja kupca
<KUPAC_KONTAKT> - ispis kontakt osobe
Potpis direktora
Ukoliko želite da se vidi i potpis direktora, uključite kvačicu i unesite tekst potpisa

Podglavlje (Footer)

Podglavlje narudžbenice Font podglavlja
Klikom na link otvara se prozor za odabir fonta za ispis footer-a.
Boju teksta na zaglavlju možete promijeniti pritiskom na gumb "Boja".

Ispis podataka o tvrtki
Ovdje definirajte koje podatke želite da program prikazuje u "footer"-u narudžbenice.
Naziv tvrtke biti će prikazan u jednom redu, a ostali podatci ispod njega. Također možete podesiti i centriranje tog teksta na stranici.

Dodatni tekst
Ukoliko želite u "footer" možete ubaciti i dodatni tekst (npr. temeljni kapital, trgovački sud i sl.)
Tom tekstu također možete podesiti centriranje na stranici.


Dokument narudžbenice

Dokument narudžbenice
Slično:
Sučelje
Popis partnera
Popis usluga
Popis artikala
Ponude kupcima
Izlazni računi (Fakture)
Prodaja na rate
Ulazni računi
Povratnice kupaca
Povratnice dobavljačima
Normativi
Pregled i ispis izvještaja
Ostali podatci
Osnovni podatci i opcije
Fondovi
Operateri
Mrežni rad
Moj e-Račun
ePlati
Proizvodnja
Servis
Fiskalizacija
Instalacija FISKAL1 certifikata
Kako da ...
Artikli - dodatne kolone
Unos novog partnera
Unos novog partnera
Unos novog artikla
Unos nove ponude
Unos nove fakture
Podešavanje izgleda fakture
Podešavanje izgleda ponude
Unos ulaznog računa
Unos narudžbenice
Podešavanje izgleda narudžbenice
Unos povrata robe od kupca
Unos povrata robe dobavljaču
Sinhronizacija baze podataka (import)
Promjena porezne stope
FLASH PRIMJERI
Uvoz artikala iz Excel dokumenta
Copyright © Aplikacije Lončar j.d.o.o. 2008