inFarkturiranje 1.0 Fakturiranje - normativi složeni artikli
inFarkturiranje 1.0
PREUZIMANJE
GALERIJA SLIKA
SPECIFIKACIJE
CJENIK PROGRAMA
REFERENCE
POVIJEST RAZVOJA
ČESTA PITANJA

Popis normativa i grupa artikala

Prozor za manipulaciju i unos normativa i grupa artikala

Å to su normativi ?
Normativi su više različitih artikala (roba ili usluga) koji se prodaju kao jedan.
Naprimjer, ukoliko se bavite izradom namještaja napravite si normativ koji nazovete "Veliki ormar" i u njega ubacite svu robu (drvo, vijci i sl.) i usluge (priprema, izrada i sl.) koju utrošite kod izrade.
Tada normativu unesete konačnu cijenu po kojoj ga želite prodavati i poreznu stopu koja će se obračunati kod prodaje.
Prilikom prodaje taj normativ je jedna stavka na računu a program skida robu sa skladišta prema artiklima koji se nalaze u normativu.

Å to su grupe artikala ?
Grupe artikala su - neograničen broj artikala grupiran u nešto što maštovito zovemo "Grupa". Unosom grupe na izlazni račun svi artikli (roba i usluge) koje se nalaze u toj grupi dodaju se na račun kao zasebne stavke.
Grupe Vam mogu poslužiti ako često prodajete iste artikle. Naprimjer, prodajete opremu za ribolov i često uz štapove, role i flaks prodajete i crve, mušice i dinamit.
Možete si kreirati grupu pod nazivom "Ribič početnik" i u nju ubaciti sve artikle koje prodajete. U toj grupi možete svakom artiklu definirati količinu i postotak rabata.
Kada se ta grupa unese na fakturu, na popis artikala tog računa dodaju se sve stavke iz te grupe sa definiranom količinom i cijenom izračunatom na temelju definiranog postotka rabata.

Klikom na link "Popis normativa" tablica 1 se popunjava normativima, a klikom na "Grupe artikala", pogađate, grupama.
Popis normativa - link za odabir pregleda normativa ili grupa

Prozor za unos i evidenciju normativa i grupiranih artikala sastoji se od dvije cjeline.
1. Popis normativa i grupa
2. Popis artikala na normativu ili grupi
Popis normativa - prozor za manipulaciju  i unos normativa u programu za fakturiranje

Popis normativa i grupa

Princip unosa, brisanja i promjene podataka je isti za normative i grupe, mjenjaju se samo podaci koje morate popuniti.
Kod grupe artikala je to samo šifra i naziv grupe, dok kod normativa morate osim šifre i naziva odrediti i grupu (za statistiku), poreznu tarifu koja se obračunava kod prodaje i prodajnu cijenu normativa.
Iznad popisa nalazi se alatna traka sa kontrolama za pretragu popisa, unos novih stavki i ukoliko se manipulira normativima, kontrolama za ispis i pregled ispisa "Specifikacija normativa". Unos je moguć i direktno u popis u kojem se mogu raditi promjene već postojećih stavki. Klikom na normativ ili grupu u popisu 1, program popunjava artikle koji su vezani uz tu stavku.
Unos novog normativa preko izbornika Unos novog normativa direktno u tablicu

Popis artikala na normativu ili grupi

Iznad popisa artikala nalazi se alatna traka sa kontrolama za unos novih stavki i pretragu popisa
Unos novih artikala na popis je moguć preko šifrarnika ili kontrola koje se nalazi na alatnoj traci. Kada se artikal (roba ili usluga) dodaje u normativ, onda je samo potrebno definirati količinu, a kada se artikli dodaju u grupu onda osim količine možete još i definirati postotak rabata.
Dodavanje artikla preko šifrarnika Dodavanje artikla preko kontrola za brzi unos

Slično:
Sučelje
Popis partnera
Popis usluga
Popis artikala
Ponude kupcima
Izlazni računi (Fakture)
Prodaja na rate
Ulazni računi
Narudžbenice
Povratnice kupaca
Povratnice dobavljačima
Normativi
Pregled i ispis izvještaja
Ostali podatci
Osnovni podatci i opcije
Fondovi
Operateri
Mrežni rad
Moj e-Račun
ePlati
Proizvodnja
Servis
Fiskalizacija
Instalacija FISKAL1 certifikata
Kako da ...
Artikli - dodatne kolone
Unos novog partnera
Unos novog partnera
Unos novog artikla
Unos nove ponude
Unos novog računa
Podešavanje izgleda fakture
Podešavanje izgleda ponude
Unos ulaznog računa
Unos narudžbenice
Podešavanje izgleda narudžbenice
Unos povrata robe od kupca
Unos povrata robe dobavljaču
Sinhronizacija baze podataka (import)
Promjena porezne stope
FLASH PRIMJERI
Uvoz artikala iz Excel dokumenta


Copyright © Aplikacije Lončar j.d.o.o. 2008