inFarkturiranje 1.0 Fakturiranje - izrada predloška računa za ispis
inFarkturiranje 1.0
PREUZIMANJE
GALERIJA SLIKA
SPECIFIKACIJE
CJENIK PROGRAMA
REFERENCE
POVIJEST RAZVOJA
ČESTA PITANJA

Podešavanje izgleda računa

Opis prozora za podešavanje izgleda ispisanih izlaznih faktura.
Odabrane postavke se reflektiraju i na izgled dokumenata izvezenih u Word ili PDF format.

Opis prozora
Opis opcija ispisa dokumenta

Opis prozora

Opis prozora Opis prozora
Prozor se sastoji od tri osnovne cjeline - prikaz izgleda dokumenta (2), alatne trake za manipulaciju prikazom dokumenta (1) i panelom sa kontrolama za za prilagodbu načina ispisa računa (3).

1. Alatna traka
Alatna traka
1. - Ispis predloška
2. - Padajuća lista za odabir pisača prikaza i ispisa predloška
3. - Otvara prozor sa postavkama pisača odabranog u listi 2
4. - Navigacija stranica prije/poslije u prikazu predloška
5. - Zoom u prikazu predloška
6. - Upute
7. - Učitavanje opcija (3) prikaza računa iz datoteke ili predloška ponude ili otpremnice
8. - Spremanje trenutno podešenih opcija (3) u datoteku

2. Pregled ispisa
Prikaz kako će izgledati račun sa trenutno odabranim opcijama. Margine, orijentacija itd.. se prikazuje na temelju postavki odabranog printera u alatnoj traci.

3. Panel sa kontrolama za podešavanje opcija ispisa
Podijeljen je na kategorije te kada kliknete kategoriju otvara se panel sa kontrolama koje se odnose na nju.

Opcije ispisa

Opcije su podijeljene na sljedeće kategorije :
1.Zaglavlje (Header) - logotip i podatci o tvrtki
2.Naslov dokumenta - naslov, naziv primatelja i datum računa
2.Maloprodajni računi - način ispisa maloprodajnih računa
3.Popis artikala - sve što se odnosi na ispis popis artikala koji se nalaze na računu
4.Tekst nakon popisa artikala -tekst koji se ispisuje poslije popisa artikala i potpis direktora
5.Podglavlje (Footer) - podatci o tvrtki i dodatni tekst za ispis na podnožju dokumenta
6.Orijentacija

Zaglavlje (Header)

Zaglavlje računa Font zaglavlja
Klikom na link otvara se prozor za odabir fonta ispisa zaglavlja. Odabrani font primjenjivat će se samo na zaglavlje.
Boju teksta na zaglavlju možete promijeniti pritiskom na gumb "Boja".

Logo
Ako je kvačica uključena na zaglavlju se prikazuje logotip tvrtke. Nakon što uključite kvačicu program će Vas tražiti da pokažete putanju do datoteke logotip-a tvrtke.
Ukoliko je slika fizički veća od margina dokumenta uključite kvačicu "Prilagodi veličinu slike" i program će sam prilagoditi veličinu slike prema visini i širini koju ste odredili.
Sliku logo-a možete pozicionirati lijevo, u sredini ili desno u zaglavlju.

Ispis podataka o tvrtki
ovdje možete definirati koje podatke o tvrtki želite da program prikazuje na zaglavlju računa

Linija ispod zaglavlja
ovdje možete definirati da li želite da se ispod zaglavlja ispisuje crta te koje je boje i širine

Naslov računa

Naslov računa Font naslova, naziva primatelja i datuma računa
Klikom na link otvara se prozor za odabir fonta ispisa naziva. Odabrani font primjenjivat će se samo na naziv računa, naziv i podatke o kupcu te datum računa.
Boju teksta na zaglavlju možete promijeniti pritiskom na gumb "Boja".

Naziv primatelja
Definiranje razmaka u centimetrima od zaglavlja do ispisa naziva kupca. Također možete podesiti da li će se naziv kupca ispisivati lijevo ili desno.

Datum računa i R1
Definiranje da li želite da se ispred datuma računa ispisuje sjedište tvrtke i/ili neki tekst koji ste Vi definirali. Ovdje možete uključiti i ispis "Valute plaćanja" ispod datuma računa.
Možete izabrati da li želite da Vam se ispisuje oznaka "R1" ili "R2" i na kojoj poziciji.

Naslov računa
Ako želite da naslov ne bude "Račun br." ovdje možete upisati neki svoj naslov i to posebno za sustav maloprodaje i veleprodaje.
Također možete odrediti razmak u centimetrima oko naslova računa.

Način plaćanja
Određivanje da li će se na računu ispisivati "Način plaćanja" i na kojoj poziciji.

Maloprodajni računi

Maloprodajni računi Ova opcija definira način na koji će se ispisivati maloprodajni računi.
Ukoliko je opcija uključena i račun je u sustavu maloprodaje, program će ispisivati cijene sa uračunatim porezom, a ispod popisa artikala će ispisati "Rekapitulaciju poreza". Vrijedi samo za račune koji se NE sastoje od otpremnica.
Ukoliko je opcija isključena računi se ispisuju isto kao i u veleprodaji.

Popis artikala

Popis artikala - prikaz kolona na ispisu Tablica - kolone
Odabir kolona sa podatcima koje želite prikazati na popisu artikala.
Za svaku kolonu možete odabrati da li želite da se kolona vidi na popisu, njezin redosljed prikaza i širinu kolone u odnosu na ostale vidljive kolone (FillWeight). Također možete u koloni "Naziv" promijeniti naziv te kolone na ispisu dokumenta.
Opcionalno možete u ispis uključiti i dodatne kolone.

Popis artikala - dodatne postavke ispisa
Font podataka
Klikom na link otvara se prozor za odabir fonta popisa artikala. Odabrani font primjenjivati će se samo na podatke. Boju teksta na zaglavlju možete promijeniti pritiskom na gumb "Boja".
Decimale u koloni količina i cijena
Broj decimala u koloni "Količina" na ispisu dokumenat.
Opcija "Decimale u koloni Cijena" definira broj decimala u svim numeričkim kolonama na ispisu dokumenta.
Dodatni tekst
Ako je opcija uključena ispisuje tekst koji ste kod izrade dokumenta unijeli u kolonu "Dodatni tekst"
Program ispisuje tekst u najviše pet redova, a ostatak teksta biti će ignoriran.
Ovdje također možete podesiti i font i boju u kojoj će taj tekst biti ispisivan, zatim odrediti da li želite da se između artikla i dodatnog teksta iscrtava crta te u kojoj boji i koje širine.
Normativi - ispis sastavnice
Ukoliko dokument sadrži normative ovom opcijom uključejom ispis njihovih sastavnica

Popis artikala - slika artikla
Popis artikala - ispis slike
Opcije za prikaz slike artikla, najveće dozvoljene širine i visine slike artikla na ispis.
Također je moguća i dodatna prilagodba slike.

Popis artikala - izgled tablice
Tablica - rubovi
Podešavanje prikaza, širine i boje ispisa rubova tablice u kojoj se ispisuje popis artikala na računu. Dostupne opcije :
Vrh - vrh tablice
Gornja - granica između naziva (zaglavlja) kolona i popisa artikala
Rubovi - lijevi i desna rub tablice
Doljnja - granica na dnu tablice
Artikli - crta između artikala
Razmak - razmak u centimetrima između svakog artikla

Također možete podesiti da li da se tekst "Iznos, Popust, , Ukupno, Porez, Sveukupno" ispisuje masno (bold) i razmak u centimetrima između tablice sa popisom artikala i teksta nakon podataka

Tekst poslije popisa artikala

Tekst nakon popisa artikala Tekst koji se ispisuje nakon popisa artikala. U ovaj tekst možete ubaciti i podatke o tvrtki ili podatke vezane uz račun. Na mjesto u tekstu gdje hoćete da Vam se vidi npr. datum odgode plaćanja ubacite <ODGODA_DATUM>. Popis stavki koje se mogu ubaciti u tekst :
<BROJ> - broj računa
<DODATNO> - broj dodatno
<KOMENTAR> - komentar računa
<ODGODA_DAN> - odgoda plaćanja u danima
<ODGODA_DATUM> - datum valute
<MODEL> - model plaćanja upisan na računu
<POZIV_BROJ> - poziv na broj upisan na računu
<ZIRO> - žiro račun tvrtke definiran na opcijama programa
<IBAN> - IBAN broj tvrtke definiran na opcijama programa
<SWIFT> - SWIFT broj tvrtke definiran na opcijama programa
<BANKA> - naziv banke definiran na opcijama programa
<MATICNI> - matični broj tvrtke definiran u licenci programa
<NAZIV_TVRTKE> - naziv tvrtke definiran u licenci programa
<ADRESA> - adresa tvrtke definiran u licenci programa
<WEB> - web adresa tvrtke definiran na opcijama programa
<EMAIL> - elektronska adresa (e-mail) tvrtke definiran na opcijama programa
<FAX> - broj fax-a definiran na opcijama programa
<TELEFON> - broj telefona definiran na opcijama programa
<MOBITEL> - broj mobitela definiran na opcijama programa.
<KUPAC_NAZIV> - ispis naziva kupca
<KUPAC_ADRESA> - ispis adrese kupca
<KUPAC_SJEDISTE> - ispis sjedišta (mjesto i broj pošte) kupca
<KUPAC_TELEFON> - ispis broja telefona kupca
<KUPAC_FAX> - ispis broja fax-a kupca
<KUPAC_MAIL> - ispis elektronske adrese (e-mail) kupca
<KUPAC_ZIRO> - ispis broja broja žiro računa kupca
<KUPAC_OIB> - ispis OIB-a kupca
<KUPAC_MB> - ispis matičnog broja kupca
<KUPAC_KONTAKT> - ispis kontakt osobe
<OTPREMNICE> - popis brojeva otpremnica na temelju kojih je izrađen račun
<OTPREMNICE_DATUM> - popis brojeva i datuma otpremnica na temelju kojih je izrađen račun
<PONUDE> - popis brojeva ponuda na temelju kojih je izrađen račun
<PONUDE_DATUM> - popis brojeva i datuma ponuda na temelju kojih je izrađen račun
Robu preuzeo - predao
Ispis mjesta za potpis tko je robu predao - preuzeo
Potpis direktora
Ukoliko želite da se vidi i potpis direktora, uključite kvačicu i unesite tekst potpisa

Podglavlje (Footer)

Podglavlje računa Font podglavlja
Klikom na link otvara se prozor za odabir fonta za ispis footer-a.
Boju teksta na zaglavlju možete promijeniti pritiskom na gumb "Boja".

Ispis podataka o tvrtki
Ovdje definirajte koje podatke želite da program prikazuje u "footer"-u računa.
Naziv tvrtke biti će prikazan u jednom redu, a ostali podatci ispod njega. Također možete podesiti i centriranje tog teksta na stranici.

Dodatni tekst
Ukoliko želite u "footer" možete ubaciti i dodatni tekst (npr. temeljni kapital, trgovački sud i sl.)
Tom tekstu također možete podesiti centriranje na stranici.

Orijentacija ispisa dokumenta

Document orientation Na predlošku možete opcionalno definirati i orijentaciju ispisa i izvoza dokumenta.


Račun
Slično:
Sučelje
Popis partnera
Popis usluga
Popis artikala
Ponude kupcima
Izlazni računi (Fakture)
Prodaja na rate
Ulazni računi
Narudžbenice
Povratnice kupaca
Povratnice dobavljačima
Normativi
Pregled i ispis izvještaja
Ostali podatci
Osnovni podatci i opcije
Fondovi
Operateri
Mrežni rad
Moj e-Račun
ePlati
Proizvodnja
Servis
Fiskalizacija
Instalacija FISKAL1 certifikata
Kako da ...
Artikli - dodatne kolone
Unos novog partnera
Unos novog partnera
Unos novog artikla
Unos nove ponude
Unos novog računa
Podešavanje izgleda fakture
Podešavanje izgleda ponude
Unos ulaznog računa
Unos narudžbenice
Podešavanje izgleda narudžbenice
Unos povrata robe od kupca
Unos povrata robe dobavljaču
Sinhronizacija baze podataka (import)
Promjena porezne stope
FLASH PRIMJERI
Uvoz artikala iz Excel dokumenta
Copyright © Aplikacije Lončar j.d.o.o. 2008