inFarkturiranje 1.0 Fakturiranje - izrada i manipulacija ponuda i faktura (računa)
inFarkturiranje 1.0
PREUZIMANJE
GALERIJA SLIKA
SPECIFIKACIJE
CJENIK PROGRAMA
REFERENCE
POVIJEST RAZVOJA
ČESTA PITANJA

Dodatne kolone

Kod unosa i ispisa ponuda, otpremnica i izlaznih računa možete za svaku stavku na dokumentu definirati deset dodatnih kolona.
Za aktiviranje te opcije morate na prozoru za unos dokumenta (ponude, otpremnice ili računa) kliknuti na gumb sa sličicom alata i u prozoru koji se otvori postaviti tražene opcije na DA.
Ukoliko te opcije aktivirate na prozoru za unos računa one će biti vidlijive na prozorima za unos svih vrsta računa. Isti princip vrijedi i za ponude.
Ispod je slika prikaza aktivacije tih opcija.
Aktiviranje dodatnih kolona na prozoru za unos računa
Za kolone 1-8 kao tip podatka je definiran tekst, a za kolone 9 i 10 broj.
Nazive tih kolona možete definirati na razini programa (globalno) preko izbornika "Alati" -> "Opcije programa" ili na svakom predlošku posebno .
Prozor za globalno postavljanje naziva dodatnih kolona
Ukoliko želite te nazive možete mijnjati na predlošcima dokumenata tako da npr. na predlošku 1 možete imati drukčije nazive od predloška 2 a kolone još uvijek pokazuju iste podatke.

Slično:
Copyright © Aplikacije Lončar j.d.o.o. 2008
Sučelje
Popis partnera
Popis usluga
Popis artikala
Ponude kupcima
Izlazni računi (Fakture)
Prodaja na rate
Ulazni računi
Narudžbenice
Povratnice kupaca
Povratnice dobavljačima
Normativi
Pregled i ispis izvještaja
Ostali podatci
Osnovni podatci i opcije
Fondovi
Operateri
Mrežni rad
Rad sa servisom Moj e-Račun
Proizvodnja
Servis
Radni nalog
Servisna otpremnica
Periodični servisi
Pregled servisiranih artikala
Fiskalizacija
Instalacija FISKAL1 certifikata
Kako da ...
Artikli - dodatne kolone
Unos novog partnera
Unos nove usluge
Unos novog artikla
Unos nove ponude
Unos novog računa
Podešavanje izgleda fakture
Podešavanje izgleda ponude
Unos ulaznog računa
Unos narudžbenice
Podešavanje izgleda narudžbenice
Unos povrata robe od kupca
Unos povrata robe dobavljaču
Sinhronizacija baze podataka (import)
Promjena porezne stope
FLASH PRIMJERI
Uvoz artikala iz Excel dokumenta