inFarkturiranje 1.0 Fakturiranje - izrada i manipulacija ponuda i faktura (računa)
inFarkturiranje 1.0
PREUZIMANJE
GALERIJA SLIKA
SPECIFIKACIJE
CJENIK PROGRAMA
REFERENCE
POVIJEST RAZVOJA
ČESTA PITANJA

Servisni radni nalog

Servisna radni nalog je dokument kojom započinjete poslovni proces servisiranja. Pregled, ispis i dodatna manipulacija je omogućena preko prozora "Servisni radni nalozi".

Unos servisnog radnog naloga

Prozor za unos naloga otvarate tako da na popisu primki označite primku (kliknete na nju) i kliknete na gumb "U radni nalog" i otvoriti će Vam se prozor za unos radnog naloga.
Prozor za unos naloga sastoji se od kontrola za :

Definiranje statusa radnog naloga Definiranje prioriteta radnog naloga Popis utroška roba i usluga Unos komentara radnog naloga

Popis servisnih radnih naloga

Na prozoru su kontrole za manipulaciju, filtriranje, grupiranje i ispis servisnih radnih naloga.
Popis naloga sadrži, osim ostalih podataka vezanih uz nalog i poveznice na ostale dokumente koji su vezani uz taj servis (nalog). Završetak servisa označavate tako da radni nalog označite (kliknete na njega) na popisu naloga i kliknete na gumb "U otpremnicu".

Postavke izgleda ispisa radnog naloga program čita iz predloška otpremnice kojem su dodane postavke u vezi ispisa servisa.

Prozor za uređivanje predloška otvarate klikom na gumb "Predložak za ispis" a kako u programu nije ograničen broj predložaka možete definirati posebno predložak za ispis radnog naloga  i u padajućoj listi označiti ga kao zadani.

Popis servisnih radnih naloga
Slično:
Copyright © Aplikacije Lončar j.d.o.o. 2008
Sučelje
Popis partnera
Popis usluga
Popis artikala
Ponude kupcima
Izlazni računi (Fakture)
Prodaja na rate
Ulazni računi
Narudžbenice
Povratnice kupaca
Povratnice dobavljačima
Normativi
Pregled i ispis izvještaja
Ostali podatci
Osnovni podatci i opcije
Fondovi
Operateri
Mrežni rad
Rad sa servisom Moj e-Račun
Servis
Servisna primka
Radni nalog
Servisna otpremnica
Periodični servisi
Pregled servisiranih artikala
Fiskalizacija
Instalacija FISKAL1 certifikata
Kako da ...
Unos novog partnera
Unos nove usluge
Unos novog artikla
Unos nove ponude
Unos novog računa
Podešavanje izgleda fakture
Podešavanje izgleda ponude
Unos ulaznog računa
Unos narudžbenice
Podešavanje izgleda narudžbenice
Unos povrata robe od kupca
Unos povrata robe dobavljaču
Sinhronizacija baze podataka (import)
Promjena porezne stope
FLASH PRIMJERI
Uvoz artikala iz Excel dokumenta